O NÁS
PÁTOU GENERACÍ


Pokračujeme v rodinné tradici, která sahá až do 19.století. Přešli jsme přes práh mnohých událostí. Přizpůsobili jsme svou práci, naučili se novým věcem, poučili se z nezdarů. Pozorujeme dění kolem sebe, vnímáme naši nevelkou farmu jako ucelený systém soužití člověka, rostlin a zvířat. Nesnažíme se o zvyšování intenzity za každou cenu. Jsme přesvědčeni o tom, že rozvážnou cestou vedoucí stále kupředu a vstříc novým a novým dnům a rokům zůstane i nadále naše hospodářství trvale udržitelné. BIO certifikát na vybrané produkty se stal pro nás samozřejmostí. V naší nabídce naleznou atraktivní sortiment nejen stávající zákazníci, ale nově i domácí pěstitelé, zahradníci a restaurace i další zpracovatelé.

A tak pradřívější pěstování tradičních obilnin, jako jsou pšenice nebo ječmen, a okopanin spolu se zavedeným chovem mléčného skotu byly vystřídány v průběhu generací výkrmem masného skotu a pěstováním silážní kukuřice a později odchovem telat k další plemenitbě nebo k jatečnému zpracování. Pokračujeme v pružnosti i nadále, navazujeme na předchozí generační tradice a rozšiřujeme postupně produkci o statková hnojiva, specializovaný chov vietnamských prasat, entomofágního hmyzu a včel. Rostlinnou pícninářskou produkci jsme rozšířili o zpracování kopřivy a topinamburu. Jsme členy Společnosti mladých agrárníků a Asociace soukromého zemědělství a spolupracujeme s vědecko-výzkumnými institucemi.