O NÁS




PÁTOU GENERACÍ


Erik Burda pokračuje v práci jeho mámy, jeho dědy, dědovy mámy, jejího táty a dědy. Dědovo krásné, zhruba dvacetikusé, stádo Charolais, s plemenníkem Charolais, se rozhodl rozrůst o čtyřicetikusé stádo Vietnamských svislobřichých prasniček s plemeníkem Kune-Kune. Základem k živočišné produkci je rostlinná, ta zahrnuje pastviny, louky a pole. Na 4,5 hektarové výměře pěstujeme pícniny, konzervujeme píci pro tury na 20 hektarech luk, na pětatřiceti hektarech paseme skot. Farmou protéká malý vodní tok se třemi vodními nádržemi bohatými na vodní faunu.

Farma od počátku hospodaří na propachtované půdě s péčí řádného hospodáře s postupnou přímou aplikací principů cirkulární ekonomiky. Jako plodinu vhodnou pro cirkulární ekonomiku a tedy i pro farmu vybral Pavel Hala kopřivu. Ve spolupráci s odborníky vznikl později koncept průřezového využití kopřivy v zemědělsko-potravinářském komplexu world-wide. A jsme v tom skvělí! Nabízíme zemědělským podnikům vhodný genetický materiál a založení několikaleté nebo trvalé fytoremediační permakultury s využitím v zeleninovém, krmivářském, potravinářském, přadném i farmakologickém a kosmetickém průmyslech.